Narzędzie dla lekarzy w celu przeglądu, planowania i realizacji planów opieki dla pacjentów z astmą i POChP.

Indywidualne podejście do leczenia

Prawie 2/3 chorych nie jest właściwie diagnozowana przy pierwszych atakach choroby płuc, ze względy na utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów i odpowiedniego sprzętu medycznego. AioCare rozwiązuje ten problem, dając każdemu lekarzowi pierwszy cyfrowy system do monitoringu i leczenia chorób płuc. Możesz zakładać w nim karty pacjentów, dokonywać pomiarów, obserwować wyniki pomiarów wykonywanych przez pacjentów w domu i zmieniać ich plan leczenia bez potrzeby odbywania wizyty.

Elementy systemu AioCare

Platforma CareTeam
Aplikacja Pacjent
Aplikacja Lekarz
Spirometr AioCare
Jak to działa?

AioCare - mobilny system spirometryczny

 • 1
  Kup AioCare
  Kupujesz dostęp do systemu AioCare Doctor i pobierasz aplikację na swój telefon lub tablet. Dostęp do panelu przesyłamy na email.
 • 2
  Połącz
  Zakładasz kartę pacjenta i wprowadzasz jego dane, które automatycznie zaciągamy do panelu.
 • 3
  Wykonaj badanie
  Parujesz urządzenie i wykonujesz pomiar spirometryczny lub screening POChP
 • 4
  Wynik
  Otrzymany wynik widzisz na telefonie i w swoim panelu na ekranie komputera
 • 5
  Leczenie
  Kiedy Twój pacjent używa systemu AioCare w domu, widzisz jego wyniki natychmiast i dopasowujesz plan leczenia do faktycznego stanu.
Poznaj spirometr AioCare

Spirometria dostępna pacjentowi

Pełna spirometria
AioCare rejestruje krzywą wdechową i wydechową i prezentuje wyniki najważniejszych parametrów
Wysoka dokładność
Urządzenie spełnia standardy dla krzywych wydechowych wg norm ERS i ATS. Jest także certyfikowanym urządzeniem medycznym klasy IIa, zgodnym z ISO 26782:2009 i ISO 23747:2015.
Prostota rozwiązania
Nie wymaga zakupu ani instalacji drogiego oprogramowania ani integracji z systemami informatycznymi. Działa bezprzewodowo.
Parametry techniczne
Mierzone parametry:
FVC (FVC%, Pred., Perc.)
FEV1 (FEV1%, Pred., Perc.)
FEV1/FVC Ratio (%, Pred., Perc.)
PEF (PEF%, Pred.)
FEF 25-75
BEV
TE
TEPEF
Wymiary: 12cm x 4cm x 5cm
Waga: 300g
Czas pracy baterii: 4 tygodnie
Ładowanie: USB oraz bezprzewodowe
Przykłady zastosowań

Zastosowania medyczne

AioCare to wyższa jakość opieki nad Twoimi pacjentami. Dajesz im narzędzie do samokontroli i dbania o własne zdrowie, w bezpieczny sposób i pod Twoją opieką. Chorzy wiedzą, że ich dane są automatycznie dzielone z lekarzem prowadzącym. Zastępuje to godziny rozmów telefonicznych, nagłe wizyty i możliwe do uniknięcia interwencje pogotowia.
Screening POChP

Na podstawie światowych wytycznych GOLD i we współpracy z kadrą medyczną Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, opracowaliśmy pierwszy moduł do wykrywania POChP w aplikacji. System porównuje między sobą wyniki próby rozkurczowej przed i po podaniu leku automatycznie oceniając stopień i odwracalność obturacji. Diagnoza POChP w 25 minut.

Moja astma

Elektroniczny dzienniczek dla pacjenta, który pozwala uniknąć wypełniania papierowych tablek przez chorego. Widzisz wyniki swoich pacjentów, którzy używają AioCare, w swoim panelu. Dodatkowo, masz wgląd w informacje na temat przyjęcia leków i wystąpienia objawów (nocnych, dziennych, związanych z wysiłkiem). Opracowujesz indywidualny plan do samokontroli astmy.

Potwierdzone badaniami

Badanie walidacyjne na pacjentach
Badanie obserwacyjne wieloośrodkowe
Narodowy Program Wykrywania POChP
99%
FEV1
Dokładność
98%
FVC
Dokładność
ATS/ERS
Kryteria
spełnione
Zarządzaj łatwiej wynikami swoich pacjentów

Prowadź nowoczesną terapię astmy

Zwykle lekarze spędzają 10-12 minut na wywiadzie z pacjentem i zrozumieniu, co się działo od ostatniej wizyty. Dzięki wygodnemu panelowi CareTeam lekarz może obserwować wszystkie objawy, wyniki czynności płuc i sposób przyjmowania leków. To oszczędza czas i pozwala skoncentrować się na omówieniu z pacjentem założeń terapii.

AioCare Lekarz
Plan AioCare Lekarz do monitorowania i zarządzania leczeniem Twoich pacjentów
Cena urządzenia: 2499
+ subskrypcja: Free
Co dostaniesz:
Pełna spirometria, szczytowy przepływ wydechowy (PEF) i moduł pomiaru rytmu serca.
Ograniczenie liczby profili pacjentów do pięciu.
Bezpieczne przechowywanie danych medycznych w aplikacji (offline)
Wsparcie techniczne (w ciągu 2 dni roboczych, email)
AioCare Lekarz Gold
Rozszerzony plan Gold do jeszcze lepszego monitorowania i zarządzania leczeniem Twoich pacjentów.
Cena urządzenia: 2499
+ subskrypcja: 79.90 zł / miesięcznie
Co dostaniesz:
Pełna spirometria, szczytowy przepływ wydechowy (PEF) i moduł pomiaru rytmu serca.
Brak ograniczenia liczby profili pacjentów.
Bezpieczne przechowywanie danych medycznych w chmurze
Szybkie wsparcie techniczne (w ciągu 60 minut w godzinach pracy, online i telefoniczne)
Dostęp do profesjonalnego panelu AioCare i zaawansowanych funkcji Aio+ w aplikacji
[funkcja Aio+]: Próba rozkurczowa z automatyczną interpretacją wyników
[funkcja Aio+]: Moduł diagnostyczny z algorytmem rozpoznawania POChP
[funkcja Aio+]: Dostęp do danych z monitorowania pacjenta w domu
[funkcja Aio+]: Eksport wyników do formatu PDF lub Excel (wydruk, pobranie, wysłanie na e-mail)
[panel]: Natychmiastowy dostęp do wszystkich wyników w internetowym panelu AioCare
[panel]: Identyfikacja i analiza istotnych klinicznie trendów wyników
[panel]: Algorytm wczesnej identyfikacji podwyższonego ryzyka zaostrzenia
[panel]: Plan postępowania dla pacjenta z astmą (Asthma Action Plan)
[funkcja Aio+, panel] Bezpieczny kanał czat zapewniający wygodny kontakt z pacjentem

Rekomendowany przez specjalistów

"Choruję na astmę od kilku lat. Sięgam po AioCare zawsze wtedy, gdy coś niepokojącego dzieje się z moim oddechem. Dzięki temu w prosty sposób potrafię odróżnić atak astmy od infekcji. Nie muszę od razu sięgać po leki wziewne."
Pacjentka testująca AioCare

Białystok, Polska
"Urządzenie AioCare przekazaliśmy ponad 400 lekarzom pierwszego kontaktu w całej Polsce, bo dzięki niemu możliwe jest szybsze i prostsze wykrywanie POChP. Jest to przełom w walce z tą chorobą, która często pozostaje niediagnozowana."
Starszy Kierownik Produktu Polpharma Sp. z o.o.

Warszawa, Polska
Dzięki AioCare nauczyłem się swojej choroby. Monitoruję się prawie każdego dnia. Obserwuję swoje objawy i porównuję je z wynikami. Dzięki temu nauczyłem się przewidywać pogorszenie swojego stanu w najbliższych dniach."
Betatester AioCare

Sztokholm, Szwecja
Wspierają nas

Poznaj naszych doradców

W opracowaniu urządzenia niezbędne były dla nas wskazówki ekspertów środowiska medycznego. Jesteśmy otwarci na propozycje wspólnych badań klinicznych, w których niezbędny jest monitoring parametrów oddechowych, zarówno ze strony ośrodków, firm CRO jak i badaczy.
Prof. Sebastian Johnston
Imperial College,
London, UK
Prof. Norbert Krug
Institute for Toxic. and Experimental Med.,
Hannover, DE
Prof. Adnan Custovic
Imperial College,
London, UK
Prof. Tim Harrison
University of Nottingham,
Nottingham, UK
Prof. Marco Idzko
University Medical Center Vienna
Vienna, AU
Prof. Piotr Boros
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Warszawa, PL
Prof. Maciej Kupczyk
Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet,
Stockholm, SE
Dr. Rene Aalbers
University of Groningen,
Groningen, NL
Dr. Andrei Malinovschi
Uppsala University,
Uppsala, SE
Dr. Piotr Dąbrowiecki
Wojskowy Instytut Medyczny,
Warszawa, PL
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_down
Kup AioCare PRO

Zadbaj o swoich pacjentów

Obecnie AioCare jest dostępne w ponad 500 gabinetach lekarzy pierwszego kontaktu w całej Polsce. Jeśli jesteś lekarzem i chciałbyś, żeby AioCare znalazło się także w Twoim gabinecie, skontaktuj się z nami, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.

Informacje i wydarzenia

Konferencja ATS w Dallas

Będziemy uczestniczyć w konferencji ATS w Dallas, TX (17-22 maja). Czekamy na Was na naszym
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_down